Dla dzieci

Bezpieczeństwo dziecka

– obejmuje wypadki i pobyty w szpitalu z powodu choroby

– obejmuje ciężkie choroby

– odszkodowanie po śmierci rodzica czy opiekuna prawnego

– opcja sportowa dla aktywnych


Bezpieczna przyszłość dziecka

– możliwość odkładania na wybrany cel

– premia co 3 lata

– pewność uzbierania wybranego kapitału nawet w przypadku śmierci rodzica